Puhujat - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat
 

Puhujat

Kevään 2021 puhujat

 

Kevään 2021 HPR-tapahtuma järjestettiin Online-seminaarina. 

Syksyn seminaarin ohjelmaa rakennetaan parhaillaan.

Juha Anttila
JUHA ANTTILA

IITC, CEO

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

 

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä.

MIKKO HYPPÖNEN

F-Secure

Mikko Hyppönen työskentelee tutkijana F-Securella.

Yhdysvaltalainen CISO-lehti valitsi hänet vuoden 2020 tärkeimmäksi tietoturva-ammattilaiseksi. Suomessa Tietotekniikan Liitto valitsi hänet vuonna 2013 vuosikymmenen tietotekniikkavaikuttajaksi.

Janne Seppänen
JANNE SEPPÄNEN

professori, Tampereen yliopisto

Professori Janne Seppänen on maamme johtavia mediayhteiskunnan tuntijoita ja kouluttajia. Hän on kokenut journalisti ja työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä. Hän on myös suositun Mediayhteiskunta -teoksen kirjoittaja.

 

Hän on erikoistunut yritysten ja muiden organisaatioiden viestimien tunnemielikuvien analyysiin ja niiden kehittämiseen.

Janne Seppänen Twitter

MattiPaukkonenvirallinen200x200
MATTI PAUKKONEN

Tahto Group

Matti toimii Tahdolla Microsoft-pilvipalvelujen neuvonantajana keskittyen erityisesti Microsoft 365:een ja siihen liittyviin palveluihin. Hän on työskennellyt Microsoftin tuottavuus- ja modernin työn ratkaisujen parissa yli 10 vuoden ajan. Vuosien aikana SharePoint, Office 365 ja Microsoft Teams ovat tulleet hänelle tutuiksi.

 

Matti on myös palkittu Microsoft MVP (Most Valuable Professional) tunnustuksella, hän toimii Teams Community Finland -yhteisön organisaattorina
ja on aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

KIMMO MIETTINEN

Valmet

Kimmo työskentelee Valmetilla Head of digital communications -tittelillä ja sen taakse kätkeytyy monenmoista kehittämisprojektia, liiketoimintojen tukemista digihankkeissa ja strategista suunnittelua mm. webbisivujen ja intranetin osalta sekä sosiaalisen median käyttöön liittyen.

 

Kimmon vetämä tiimi vastaa keskeisten digitaalisten viestintä- ja markkinointikanavien kehittämisestä ja ylläpidosta globaalisti. Osana tätä pakettia on Valmetin yhteinen intranet Flow, joka on hyvin aktiivisesti käytetty intranet ja sillä on keskeinen rooli laajan organisaation viestinnässä. Kimmo suhtautuu intohimoisesti toiminnan tai alustojen kehittämiseen ja on aina uteliaana etsimässä uusia ideoita.

KotolaJari200x200
JARI KOTOLA

Cloudriven

Jari on työskennellyt vuodesta -95 alkaen IT-alalla erityisesti kouluttajana, mutta nykyään konsultointitehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Cloudrivenissä auttaen eri kokoisia organisaatioita ja niiden työntekijöitä hyödyntämään
pilvipalveluita arjen tietotyön sujuvoittamisessa.

 

Jari on käyttänyt aikaa Microsoft SharePointin parissa jo vuodesta 2003 ja käyttänyt Teamsia koko sen olemassaolon ajan. Viime aikoina Jarin kuvaruudulla ovat olleet Yammer, Power Apps ja Power Automate yhdessä Teamsin ja SharePointin kanssa.

MARKO MIKKOLA

Sulava Oy

Marko on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja konsultointitehtävissä, vastannut palveluliiketoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toiminut kouluttajana useissa eri yrityksissä vuosien varrella. Hän kykenee ymmärtämään asiakkaiden moniulotteiset ongelmat ja tuomaan niihin soveltuvat ratkaisut huomioiden ratkaisuiden vaikutukset asiakkaiden toimintatapoihin ja -kulttuuriin.

 

Markon ydinosaamisalue on kyberturvallisuus ja -uhat työelämän globaalissa myllerryksessä ja työn tekemisen mallien paikallisissa muutoksissa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja tuloksellisesta johtamisesta.

ANTTI-JANNE TUKIAINEN

Meltlake

Antti-Janne Tukiainen on modernin työn konsultti, joka on kiinnostunut modernin työn muutoksen tukemisesta ja Microsoft 365 hyödyntämisestä koko organisaatiossa. Antti-Janne on keskittynyt organisaatioiden sisäisen viestinnän, työntekijäkokemuksen ja liiketoimintaprosessien parantamiseen. Antti-Jannelle organisaatioiden jokainen työntekijä on yhtä tärkeä ja hän haluaa auttaa heitä kaikkia modernin työn muutoksessa.

HARRI MIKKANEN

Microsoft

Harri vastaa Microsoftilla tuottavuusratkaisujen ja pilvipalvelujen markkinoinnista.

Haban intohimona on kaikenlaisten organisaatioiden tuottavuuden ja työn mielekkyyden parantaminen modernin tietotyön keinoin. Hän on erityisen kiinnostunut tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksista organisaatioiden tietopääoman hyödyntämisessä.

Harri Mikkanen (microsoft.com)

HANNA ASIKAINEN

LähiTapiola

Hanna toimii LähiTapiolan ryhmäohjauksen toiminnossa hankejohtajana liiketoiminnan kehittämisessä. Fokuksessa on tällä hetkellä digitaalisen työskentelyn rakentaminen ja vahvistaminen ryhmässä. Työtä tehdään virtuaalitiimeissä – yhdessä HR:n, IT:n, viestinnän ja tietenkin ryhmän yhtiöiden kanssa.

 

Digitaalisten työskentelyn lisäksi Hanna on rakentanut muutosjohtamisen toimintamallia ja työskennellyt laajasti eri kehittämisen ja kehitysportfolion hallinnan tehtävissä. Intohimon kohteeksi kuitenkin syventyi digitaalinen työskentely ja toimintamallien muuttaminen, kun Hanna buustasi ryhmän teams-only mooodiin 2019-2020.

VESA NOPANEN

Sulava Oy, Principal Consultant, Microsoft MVP

Vesku toimii Sulavalla modernin työn konsulttina sekä valmentajana. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja viimeisen reilun 10 vuoden aikana hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin modernin työn ratkaisuihin useilla eri toimialoilla.

 

Vesku on esillä sosiaalisessa mediassa mm. blogin, LinkedInin ja Twitterin kautta jakaen parhaita käytäntöjä, uusia ominaisuuksia, tietoa sekä vinkkejä erityisesti Microsoft Teamsiin liittyen. Kantavana ajatuksena hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä saadaan myös work-life-tasapaino kohdalleen niin, että se palvelee kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Vesku on organisoijana Suomen Teams-yhteisössä sekä Teams Nationissa.

KATJA JOKISALO

Sulava Oy, Senior Consultant, Microsoft MVP

Katjalla yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden auttamisesta kohti parempaa työelämää. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja teknologioista Katjalle tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365.

TIMO PERTILÄ

Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

 

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

VADIM DICH

Fortum

Vadim on työskennellyt koko IT-työuransa Microsoftin teknologioiden parissa, pääpaino UCC-alueella. Tämänhetkisessä työtehtävässä Fortumilla Vadim johtaa M365 käyttöönottoa.

 

Työtehtävässä menestymisessä on auttanut Vadimin IT-asiantuntemus sekä vahvat johtamis- ja muutoshallintataidot.

MARIA FONSELL

Rukakeskus, CDO, CIO

Maria Fonsell toimii Ruka- ja Pyhätunturin IT-johtajana (CDO). Marialla on vuosien tausta IT-alasta Microsoftilta, CodeBakersilta sekä Rastor Oy:lta.

VILLE AHTOLA

Rukakeskus, CLO

Varatuomari Ville Ahtola toimii Aho Groupin General Counselina ja Rukakeskus-konsernin juristina. Työssään Ville hoitaa mm. Rukan ja Pyhän erityyppisiä sopimusasioita.

 

Ville toimi aiemmin pitkään asianajajana Castrén & Snellmanilla.

JARI KÄHKÖLÄ

Kirkkohallitus

Jari Kähkölä toimii tietojärjestelmäpäällikkönä Kirkkohallituksessa. Jari on pitkän linjan IT-ammattilainen, joka on työskennellyt julkisella sektorilla lähdes 30 vuotta erilaisissa IT-tehtävissä, käytännön tekemisestä IT:n johtamiseen.

Joonas Väyrynen
JOONAS VÄYRYNEN

HSY

Tietoturva-asiantuntija Joonas Väyrynen  työskentelee tietoturvan parissa pääkaupunkiseudulle ympäristötietoa tuottavan sekä yhteiskunnan kannalta elintärkeitä vesihuollon ja jätehuollon palveluja tarjoavan Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymälle. HSY:ssä Joonaksen vastuulla on tieto- ja kyberturvan kehityksen ja toiminnan koordinointi koko organisaatiossa sekä henkilöstön kyberosaamisen ylläpitäminen. Tämän lisäksi Joonas toimii puheenjohtajana kyberturvallisuuskeskuksen perustamalle Suomen valtakunnalliselle vesihuollon tietoturvatiedonvaihtoryhmälle VESI-ISACille.

 

HSY:stä on nopeasti muodostunut kyberturvan suunnannäyttäjä oman toimialansa sisällä ja HSY tekee aktiivisesti yhteistyötä monien kyberturvaa edistävien organisaatioiden, kuten kyberturvallisuuskeskuksen, kanssa.

JUUSO MATTILA

Digital Illustrated

Juuso on työskennellyt pitkään erilaisissa konsultointitehtävissä ja viimeiset pari vuotta Microsoftin teknologioiden parissa. Juusolla on halu kuunnella loppukäyttäjien tarpeita ja huomioida ne ison kuvan suunnittelussa kuitenkin niin, että ne saatetaan yhteen liiketoimintahyötyjen kanssa.

 

Juusolla on vahva usko älykkään Teamsin eli Teams as a Platformin tulevaisuuteen ja tämän aihepiirin ympärillä meneekin hänen työpäivänsä

SANNA KERÄNEN

Innofactor, Modernin työn konsultti

Pitkän viestintäuran jälkeen Sanna hyppäsi konsultin rooliin, ja viimeisen neljän vuoden ajan hän on auttanut kymmeniä erilaisia organisaatioita ottamaan käyttöön Microsoft 365 -työkaluja. Useimmiten pöydällä on moderneja SharePoint -intranettejä ja Teams-käyttöönottoja.

 

Sannan projekteissa kaivetaan aina esille muutoksesta saatavat hyödyt: hyödyt sinulle, minulle, meille ja talolle. Sen jälkeen sukelletaan johdon aitoon tukirooliin, käyttäjäymmärrykseen, yhteisiin modernin työn pelisääntöihin ja menestyksekkään muutosprosessin suunnitteluun. Hienoimmankin teknisen härpäkkeen hyöty nimittäin toteutuu vasta sitten, kun ihmiset käyttävät sitä ja vielä niin kuin on ajateltu.

TUULA SEPPO

Kuntaliitto

Erityisasiantuntija, KTM, YTM Tuula Sepolla on pitkä kokemus erilaisista asiantuntija, johto- ja kehittämistehtävistä tiedonhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan parissa kunnallis- ja valtionhallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Tällä hetkellä mielenkiinnon kohteena erityisesti tiedon luokittelu ja sen merkitys tiedon käsittelyssä ja suojaamisessa. Tietosuojaan Tuula on perehtynyt mm. vuonna 2017  valmistuneessa pro gradu työ koskien tietosuoja-asetuksen vaatimuksia rekisterinpitäjille.

 

Tuula on toiminut myös tiedonhallintahallintalautakunnan turvallisuusluokitusjaoston sihteerinä ja ollut mukana tekemässä vuonna 2021 ilmestynyttä suositusta koskien turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyä.

 

Twitteristä Tuulan löytää: @tuula_seppo

OLLI KONTKANEN

Sitowise, Vanhempi asiantuntija, Meluasiantuntija ja digilähettiläs

Olli on meluasiantuntija, meluntorjunnansuunnittelija, intohimoinen kehittäjä ja digilähettiläs. Työssään Sitowisellä Olli suunnittelee kuultavampaa maailmaa torjumalla ympäristömelua. Hän on tehnyt muun muassa tie- ja raidehankkeissa meluntorjunnan suunnittelua ja meluvaikutusten arviointia, laajoja strategisia ja pienempiä asemakaavan meluselvityksiä sekä melumittauksia.

 

Lisäksi Olli toimii Sitowisellä digilähettiläänä eli hän auttaa työkavereita M365-työkalujen mm. Teamsin projekti- ja tarjoustyötilojen käytössä ja jakaa aktiivisesti niihin liittyen vinkkejä ja hyviä käytäntöjä.

HENRIK ASPLUND

Henrik toimii Sitowisellä kehityspäällikkönä vastuualueenaan järjestelmä- ja ohjelmistokehitys. Viimeisimmän 10 vuoden aikana hän on vienyt läpi useita kehityshankkeita, joissa on hyödynnetty erityisesti Office 365-, SharePoint- ja Azure-työkaluja.

 

Henrikin visiona on yhdistää liiketoiminnan tarpeet ja käytännön it-ratkaisut moderneiksi kokonaisuuksiksi, joista koko organisaatio saa liiketoimintahyötyjä. Hän on ollut rakentamassa mm. Sitowisen digitaalista työympäristöä, Voimaa, joka perustuu yrityksen omaan tuotekehitykseen sekä Teamsin ja muiden Office 365-työkalujen hyödyntämiseen.

OTSO KASANEN

Sulava Oy, Consultant

Otso on ESADE Business Schoolista valmistunut kauppatieteiden maisteri kansainvälisessä johtamisessa. Aiempaa työkokemusta Otsolla on myyntijohtajan rooleista sekä pankkimaailmasta.

 

Nykyisellä työnantajallaan Sulava Oy:llä Otso keskittyy Office 365 käyttöönottoihin, koulutukseen sekä modernien työtapojen juurruttamiseen.

MAIJA-REETTA RISTIMÄKI

 

Viestinnän asiantuntija, Orion Oyj

Maija-Reetta on innostava viestijä ja muutoksen suunnannäyttäjä, joka syttyy uusien viestintätapojen ideoimisesta ja organisaation viestintäkulttuurin rakentamisesta. Hän on kymmenen vuotta kehittänyt viestintää sekä internet- ja intranet-sivustoja eri organisaatioissa.

Yhä useammin viestijän roolina on valmentaa ja ohjata muita muutosmatkalla. Maija-Reetta kysyy, kuuntelee ja jakaa osaamistaan. Hän auttaa tiimejä ja yksiköitä niiden viestintätoimissa luottaen verkostojen voimaan. Verkostojen tiivis yhteistyö ja jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä mm. intranetin sisällöntuotannossa.

KATI LAURIKAINEN

Henkilöstöjohtaja, Microsoft

Kati on kokenut ja monipuolinen henkilöstöasioiden asiantuntija, jolle monimuotoisen henkilöstön hyvinvointi ja mahdollisuudet kehittää osaamistaan ovat kriittisiä tekijöitä myös yrityksen menestymisessä. Turvallisessa työympäristössä jokaisella on mahdollisuus osallistua, työskennellä omana parhaana itsenään, tiimin jäsenenä tai esimiehenä ja kehittyä palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Microsoftin lisäksi Katilla on rautainen kokemus henkilöstöasioiden tuloksekkaasta johtamisesta Hewlett-Packardissa ja Nokiassa.

TUOMO HALONEN

 

Adapteo Oyj

Tuomo on työskennellyt pitkään talouden, strategian, tuotannon ja digitalisaation hankkeissa eri rooleissa. Viimeisimpänä vastannut Adapteon Operational Efficiencyn kehittämisestä ja kokonaisuudesta.

MARKUS RAUTIO

 

Markus toimii Valtilla teknologiakonsulttina. Hän suunnittelee ja toteuttaa ketteriä työpäiväkokemusta helpottavia ratkaisuja eri Microsoftin teknologioita hyödyntäen. Hänen asiantuntijuus painottuu erityisesti seuraaviin teknologioihin: Azure Cognitive Services, Microsoft Power Platform ja Microsoft SharePoint Online.

 

Yleisen tietoteknisen kiinnostuksen lisäksi sydäntä lähellä on tulevaisuuden teknologiat kuten lohkoketjuteknologia ja tekoäly, joihin hän on perehtynyt vapaa-ajallaan ja tietojärjestelmätieteiden opinnoissa Jyväskylän Yliopistossa.

MICROSOFT 365 HPR-SEMINAARI

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.

30.11.2021
klo 8.30-17.30

Clarion Hotel Helsinki ja Online